آویشن

گیاه آویشن با نام علمی Thymus vulgaris از خانواده Lamiaceae و با نام علمی Thymus می‌باشد. آويشن يكي از قديمي ترين گياهان دارويي و ادويه اي است. به طوري كه مصريان و يونانيان باستان از آويشن براي درمان بيماري های خود استفاده مي كرده اند. آويشن در سال 2006 ميلادي به عنوان گياه دارويي منتخب سال برگزيده شد. همچنين گياه دارويي منتخب سازمان بهداشت جهاني مي باشد. آويشن گياهي چند ساله با بوته هاي متراكم  پرشاخه، ريشه مستقيم و كم و بيش چوبي با انشعابات فراوان، ساقه مستقيم و چهارگوش است. ارتفاع بوته معمولاً بين 20 تا 50 سانتي متر است. پايين ساقه چوبي است در حالي كه قسمت هاي فوقاني آن سبز رنگ بوده و انشعابات فراواني دارد. برگ های كوچك، متقابل و كم و بيش نيزه اي شكل و بدون دمبرگ هستند. برگ پوشيده از كرك هاي خاكستري رنگ و حاوي اسانس هستند. گل ها كوچك، كامل و به رنگ هاي سفيد، صورتي و ارغواني مشاهده مي شوند. گونه های مختلف آویشن در رویشگاه های زاگرس و البرز و سایر مناطق کوهستانی وجود دارند. 18 گونه از آویشن های کشور در استان های شمالی، 11 گونه در استان های غربی و 7 گونه در مرکز، یک گونه در فارس و دو گونه در کرمان وجود دارند. برخی از جنس های دیگر آویشن به نام های Ziziphora و Zataria نیز در کشور وجود دارند که توانایی رشد در شرایط دیم را دارا می باشند.

error: Content is protected !!

پین کردن این در Pinterest