اهداف و ماموریت

ماموریت

اهداف ما

شرکت مجتمع پالایشگاهی گسترش صنعت گیاهان دارویی نیلوفر در سال 1400 با همکاری و مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و هلدینگ دانش بنیان لیدکو به ثبت رسیده است. ساختار مدیریتی این مجموعه در تلاش است تا با استفاده از دانش ملی و نخبگان کشور و بستر غنی کشور در زمینه گیاهان دارویی اقدام به تهیه و تولید و پالایش فراورده های گیاهی جهت عرضه به بازارهای داخلی و خارجی نماید.

گیاهان دارویی و شناساندن نقش حیاتی آن ها در پیشبرد اهداف ملی، منطقه ای و جهانی برای تحقق سلامت، خودکفایی دارویی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. گیاهان دارویی به عنوان ذخایر و گنجینه های ژنتیکی می تواندد بزرگ ترین ثروت ملی برای هرکشوری به عنوان یکی از تولیدات مهم در بخش کشاورزی محسوب شوند. گیاهان دارویی از ارزش خاصی در علوم زیستی، پزشکی و دامپزشکی به لحاظ پیشگیری و درمان بیماری برخوردارند.

دستورالعمل ها

error: Content is protected !!

پین کردن این در Pinterest